Open
X

Miljö

Djurbergs Järnhandel AB är ett ISO 14001 certifierat företag.

Vi jobbar efter vår Miljöpolicy och vi vill tillhandahålla miljöanpassade produkter. För att profilera dessa produkter har vi märkningen Djurbergs Miljöval. Detta för att guida och underlätta för våra kunder.  Ett av våra mål är att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vi är även anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.